Мисия:
Нашата мисия е да служим на хората, като им помагаме да работят по-добре, да реализират себе си по-пълно, да разкриват творческия си потенциал, да реализират високи и стабилни доходи от бизнес на европейско равнище. Нека България се превърне в наистина прекрасно и желано място за живеене и развитие.
Защото какво е ако човек спре да се развива?

КОНСУЛТАНТСКО-СЧЕТОВОДНА ФИРМА
Услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Подаване на информация в НАП;
 • Изготвяне на трудови договори и всички необходими документи по трудовото законодателство;
 • Консултации в областта на финансово-счетоводното, данъчно, търговско и административно право;
 • Защита интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи;
 • Регистрация и пререгистрация на фирми;
 • Супервизии /мониторинг/ на документооборота и счетоводното отчитане в предприятия със собствен счетоводен отдел.
 • одит;
 • административно-правни услуги;
 • регистрация и пререгистрация на фирми;

Нашата ценова политика е гъвкава и ние сме убедени, че ще останете доволни, както от обслужването, така и от цената на нашите услуги.