Мисия:
Нашата мисия е да служим на хората, като им помагаме да работят по-добре, да реализират себе си по-пълно, да разкриват творческия си потенциал, да реализират високи и стабилни доходи от бизнес на европейско равнище. Нека България се превърне в наистина прекрасно и желано място за живеене и развитие.
Защото какво е ако човек спре да се развива?

КОНСУЛТАНТСКО-СЧЕТОВОДНА ФИРМА
Коучинг

Коучингът е средство, чрез което хора и екипи се обучават и подпомагат за постигане на определени цели и придобиване на специфични умения. Ценен е, защото чрез него ще подобрите силните си страни, ще се подготвите за нови отговорности и предизвикателства, ще използвате по-ефективно ресурсите на вашата компания.

Дългогодишните ни преки наблюдения върху развитието на бизнеса и съществуващите дефиците ни убедиха, че е много ценно да имате до себе си стабилен партньор, който може да ви подкрепя и помага в изграждането и развитието на вашия бизнес.

В съвременната висококонкурентна бизнес среда, личностните и професионални качества на мениджъра и екипа му се превръщат в основни предпоставки за успеха на една компания. Ето защо все повече ръководители инвестират средства и усилия в развитието на умения за управление, в повишаване квалификацията на своите служители.
С наша помощ и съдействие вие ще можете да изградите екипи от хора мотивирани, отговорни, с усет за бизнеса и принадлежност към вашата компания.
Споделете тежестта и отговорността при взимане на сложни управленски решения, подбор и управление на персонал, изграждане на стратегии за дългосрочно развитие, с нас.

Защото ние, съвместно с Център за личностно и организационно развитие ”Борисова”, ви предлагаме :
  • бизнес и управленско консултиране;
  • бизнес коучинг;
  • индивидуални консултации, подходящи особено за среден и висш мениджърски състав;
  • управление на конфликти;
  • кризисен мениджмънт;
  • тиймбилдинг;
  • подбор и управление на персонала;
  • кариерийно развитие;
  • корпоративни тренинги и обучения, специално разработени за Вас и нуждите на Вашата компания;