Мисия:
Нашата мисия е да служим на хората, като им помагаме да работят по-добре, да реализират себе си по-пълно, да разкриват творческия си потенциал, да реализират високи и стабилни доходи от бизнес на европейско равнище. Нека България се превърне в наистина прекрасно и желано място за живеене и развитие.
Защото какво е ако човек спре да се развива?

КОНСУЛТАНТСКО-СЧЕТОВОДНА ФИРМА
Предимства

Не знаем дали сте били изправени пред дилемата: да назча ли счетоводител….да наема ли специализирана фирма ….?

Ето преимуществата в случай, че наемете нас:
  • спестявате разходи за подържане на отделно работно място – офис или място в офиса, бюро, компютър, принтер, консумативи;
  • спестявате от скъпоструващ специализиран счетоводен, правен, ТРЗ софтуеър;
  • спестявате разходи за обучение, повишаване на квалификацията, абонамент за специализирана литература;
Мислите ли, че това не струва скъпо? Сметнете сами. А вижте какво печелите:
  • Печелите спокойствие и сигурност в съвременната напрегната и конкурентна бизнес среда.
  • За вас работи широкоспектърен екип не само от счетоводители, а и юристи, одитори и други тесни специалисти, със които фирмата подържа многогодишни лоялни отношения;
  • Разполагате с пълна информация, напътствия и подкрепа при вземане на бизнес решения от всякакъв характер;
  • Помощ и подкрепа при водене на преговори с клиенти и доставчици при това при спазване на пълна конфиденциалност;
И всичко това като спестявате така ценния и изчерпаем ресурс ” време”.
Как ви се струва?